การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกรายการ) ประจำปีงบประมาณ2563

 ดาวโหลดเอกสาร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ (R2R) โดยวิทยากร ดร.สมหมาย คชนาม กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลห้วยทับทัน บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทันและ รพ.สต. ในเขตอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และผลิตผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานได้
ระยะที่ 2 ที่ผ่านมา วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2562 ห้องประชุมชั้นสอง ตึกญาณโสภณ

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP

 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน

อัพเดตข่าวสาร

อัพเดตข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม 08 เมษายน 2563
Readmore