การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกรายการ) ประจำปีงบประมาณ2563

 ดาวโหลดเอกสาร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลห้วยทับทัน รับการประเมินไขว้งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โซน 5 ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ งานบริการพยาบาล
งานฝุ้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานผู้ป่วยใน
งานฝากครรภ์ งานให้คำปรึกษา และงานควบคุมป้องกันการแพร่กระจายติดเชื้อ
 
 
 

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP

 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน