ตำแหน่ง:
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
ที่อยู่:
66 หมู่ 6
โรงพยาบาลห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33120
ไทย
โทรศัพท์:
045 699 045
โทรสาร:
045 699 128
Send an Email
(ไม่จำเป็น)