วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลห้วยทับทัน รับการประเมินไขว้งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจาก
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โซน 5 ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ งานบริการพยาบาล
งานฝุ้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานผู้ป่วยใน
งานฝากครรภ์ งานให้คำปรึกษา และงานควบคุมป้องกันการแพร่กระจายติดเชื้อ
 
 
 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน