งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลห้วยทับทัน ให้ความรู้และฝึกซ้อมการสวมใส่ ชุดอุกรณ์ป้องกัน(PPE)ให้กับบุคลากรภายใน โรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน