การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ทุกรายการ) ประจำปีงบประมาณ2563

 ดาวโหลดเอกสาร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โรงพยาบาลห้วยทับทัน มีการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ,แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายดาวน์โหลดเอกสาร

 ดร.นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP

 

 

 

เว็ป เพจ โรงพยาบาลห้วยทับทัน