พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

กราบเรียนเชิญ...ทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตึก “ญาณโสภณ” (จรัส เขมจารี) โรงพยาบาลห้วยทับทันและถวายเงินบำรุงธาตุขันธ์พระราชญาณโสภณ (หลวงปู่ จรัส เขมจารี) โดยการร่วมจองเหรียญที่ระลึกตึก “ญาณโสภณ” โรงพยาบาลห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ และบริจาคเงินตามจิตศรัทธา...ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ สามารถสั่งจองได้ที่กลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลห้วยทับทัน 045-699045 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 นพ.สุรเดชช  ชวะเดช

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน

 

โรงพยาบาลห้วยทับทันผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP